Thats who we are!

Not long ago ... on the path of life .... the fate of three men was crossed. An unexpected meeting at Balders Båge, in the heart of Roslagen, they swore an oath to realize a vision of creating a community worth living for. The result was a horseshoe pitching club, Balders HSK!
The club's ambition is clear, with enthusiasm to become a really good horseshoe club and to become a really lovely meeting place with fantastic experiences.
The club was registered on 27 Dec 2019. We compete and have won the Swedish Championship bronze, we create events and throw at restaurants and run the weekend coffee shop "Pitch & Waffles". We hold trainings for children and have started a podcast "Ett glas med Hästsko". On September 12, we organize Färsna Cup.

The club strives to constantly create different pitching events of various kinds, competitions, try on days, etc. all with our ambition and vision in focus. More info about it can be updated via our fan site and on our social channels.
Our journey has just begun ... to the last throw.
Vem vi är!

För inte länge sedan… på livets väg… korsades tre mäns öden. Ett oväntat möte vid Balders Båge, i hjärtat av Roslagen, svor dom en ed, att förverkliga en vision om att skapa en gemenskap värd att leva för. Resultatet blev en hästskoskastarklubb, Balders HSK!
Klubbens ambition är tydlig, att med entusiasm bli en riktigt bra hästskokastarklubb och bli en riktigt härlig mötesplats med fantastiska upplevelser. 
​Klubben registrerades 27 dec 2019 och trots vår unga historia har vi redan hunnit med en del. Vi tävlar och har tagit SM brons, skapar event och kastar på restauranger samt driver helgfiket "Pitch & Waffles". Vi håller i miniorträningar och har dragit igång en podden "Ett glas med Hästsko". Den 12 sept anordnar vi Färsna Cup.
Klubben strävar att ständigt skapa olika kast-events av olika slag, tävlingar, prova på dagar, m.fl. alla med vår ambition och vision i fokus. Mer info om det får ni uppdaterat via vår fansajt och på våra sociala kanaler.

Vår resa har bara börjat… till sista kastet.